Repartizarea persoanelor înregistrate pe grupe de vârstă şi niveluri de instruire
 
Luna FEBRUARIE 2014
Indicator TOTAL Sub 25 ani 25 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 55 ani peste 55 ani
SOMER (TOTAL) 8826 1221 842 2347 2343 966 1107
Toate formele de indemnizaţie 8826 1221 842 2347 2343 966 1107
- cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional 6322 581 561 1781 1747 690 962
- benef. indemnizatie de somaj (75%) 2282 44 136 686 773 299 344
- din care femei 679 5 43 191 232 113 95
- benef. indemnizatie de somaj (50%) 2 2 0 0 0 0  
- din care femei 1 1 0 0 0 0  
- someri neindemnizati 4038 535 425 1095 974 391 618
- din care femei 1631 159 146 461 431 202 232
- cu niv. instruire Liceal si post-liceal 2011 505 178 441 522 247 118
- benef. indemnizatie de somaj (75%) 1290 64 128 368 432 201 97
- din care femei 701 25 62 218 255 99 42
- benef. indemnizatie de somaj (50%) 324 310 7 6 1 0  
- din care femei 171 158 7 5 1 0  
- someri neindemnizati 397 131 43 67 89 46 21
- din care femei 204 65 23 45 51 17 3
- cu niv. instruire Universitar 493 135 103 125 74 29 27
- benef. indemnizatie de somaj (75%) 270 8 54 98 63 24 23
- din care femei 185 8 38 69 47 11 12
- benef. indemnizatie de somaj (50%) 139 111 25 2 1 0  
- din care femei 93 76 15 1 1 0  
- someri neindemnizati 84 16 24 25 10 5 4
- din care femei 50 10 14 16 8 2 0