SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL HARGHITA LA 31.01.2012

 

            La 31.01.2012 rata şomajului în judeţul Harghita a crescut uşor de la 6,35%, în luna decembrie 2011,  la 6,75 % datorită disponibilizărilor din domeniile de activitate sezoniere şi a reducerii numărului de angajări. Faţă de rata şomajului la nivel naţional, de 5,2%  rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului este  cu 1,49 p.p.

            Numărul şomerilor înregistraţi la AJOFM Harghita a crescut, pe parcursul lunii ianuarie cu 599, de la 9196 la 9795.

În comparaţie cu 31.01.2011, dată la care numărul şomerilor înregistraţi a fost de 12540 şi rata şomajului de 8,64%,  la 31.01.2012 se înregistrează o scădere a  numărului de şomeri înregistraţi de 22% şi scăderea ratei şomajului cu 2 procente. Scăderea numărului de şomeri este datorată în principal faptului că persoanele cărora le-a încetat periaoada de acordare a indemnizaţiei nu şi-au reînnoit cererea de persoane în căutarea unui loc de muncă inclusiv ca urmare a oficializării raporturilor de muncă nonformale,  după modificarea Codului Muncii în luna mai 2011.

Câteva date statistice comparative privind şomajul sunt prezentate în tabelul următor:

indicator

31.01.2012

31.12.2011

31.01.2011

Diferenţa  în procente faţă de aceeaşi lună a anului trecut

Număr total şomeri în evidenţă,

din care femei

9795

9196

12540

↓21,9%

4294

4092

5321

↓19,3%

Număr şomeri indemnizaţi,

din care femei

4203

3645

7484

↓43,9%

1944

1755

3286

↓40,9%

Număr şomeri indemnizaţi proveniţi din muncă

3686

3122

6497

↓43,3%

Număr şomeri indemnizaţi proveniţi din instituţii de învăţământ(absolvenţi)

517

523

987

↓47.7%

Oferte locuri de muncă, înregistrate

191

164

93

↑51,3%

 

 

 

 

Ponderea şomerilor în mediul urban, în judeţul Harghita:

           

Localităţile din mediul rural cu ponderea şomerilor înregistraţi, mai mare de 10% sunt:  Secuieni -12,3%, Mărtiniş -13,2%, Avrămeşti -13,3%, Ocland -14,6%, Atid -5,5%, Şimoneşti -15,5%, Dârjiu -16,4%, Tuşnad -16,7%. Ulieşi -18%, Cozmeni -19,7%, Săcel-20,7%.

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor înregistraţi pe grupe de vârstă cei mai mulţi şomeri înregistraţi sunt cei cu  vârstă cuprinsă între 30 şi 39 de ani (2623 – 26,8% din totalul şomerilor) , urmaţi de cei cu vârstă cuprinsă între 40 şi 49 de ani ( 2340 – 23,9% din totalul şomerilor), cea mai mică pondere având persoanele între 25 şi 29 de ani(931 – 9,5% din totalul şomerilor), după cum se poate vedea şi în reprezentarea grafică:

Pentru luna februarie au anunţat concedieri colective 2  angajatori din domeniul industriei confecţiilor. În urma concedierilor vor intra în şomaj încă 70 de persoane.

DIRECTOR EXECUTIV

PĂNESCU TIBERIU