Casetă text: AGENŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc / Tel: (+40266)313423,            Fax: (+40266)312885 / Web site: harghita.anofm.ro /                   E-mail: ajofm@hr.anofm.ro /
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
Furnizor acreditat de servicii sociale – Decizia nr.82 / 10.03.2011

stema                                                                                                               anofm

 

Nr . 6029/31.03.2014

Comnicat de presă

Modificări legislative

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita informează persoanele interesate că de la data de 21.03.2014  a intrat  īn vigoare Hotărārea de Guvern nr. 119 pentru modificarea şi completarea Normele metodologice de aplicare a legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Spicuim mai jos cāteva din modificările esenţiale aduse de actul normativ mai sus menţionat:

1.Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj īn condiţiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă īn vigoare īn luna pentru care se face dovada.

“ Prin activităţi autorizate potrivit legii se īnţelege:

a)      activităţile economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, īntreprinderi individuale şi/sau īntreprinderi familiale conform legii;

b)      exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale;

c)       exercitarea unor activităţi cu character ocazional desfăşurate de către zilieri

d)      activităţi desfăşurate de persoane fizice īn urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură, conform art71 din Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      activităţi īn urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor(chirii)

 

2.( 1) Īn vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le īncetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, īnainte de data īncetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din lege, potrivit modelului prevăzut īn anexa nr. 26, precum şi, după caz, dacă se regăsesc īn situaţia prevăzută la art. 34      alin. (2) din lege.

    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a īncetat activitatea desfăşurată exclusiv īn baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.

 

Pentru persoanele aflate īn evidenţa agenţiei care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii subliniem faptul că de la data la care realizează venituri  īn baza unui contract/convenţii  īncheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil  indemnizaţia  de şomaj se suspendă, respectiv  īncetează, īn funcţie de durata contractului.

 

 

Noul act normativ aduce modificări la toată formularistica, astfel că pentru toate solicitările  pentru subvenţii, depuse la agenţie īncepānd cu 21.03.2014, angajatorii au obligaţia de a completa şi depune noile formulare specifice  fiecărei categorii de solicitare.

Menţionăm că beneficiază de scutire de la plata contribuţiei pentru şomaj, īn condiţiile legii,  numai angajatorii care au īncheiat convenţii pentru subvenţionarea locurilor de muncă, īnainte de 22.10.2013.

Deasemenea angajatorii care au disponibilizat personal care s-a īnregistrat la agenţie de la data de 21.03.2014 au obligaţia de a completa, pentru persoanele respective  şi de a transmite  noua adeverinţă (Anexa nr.26 la normele metodologice) aşa cum este prevăzută īn HG 119/2014.

Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare angajatorii au obligaţia de a anunţa locurile de muncă vacante cāt şi ocuparea acestora. Anunţurile se pot face īn continuare pe suport de hārtie direct la AJOFM Harghita şi punctele de lucru din judeţ sau online pe platforma pusă la dispoziţia angajatorilor din luna octombrie a anului trecut.

Toate formulare modificate pot fi descărcate  de pe platform oficială a AJOFM Harghita sau pot fi obţinute direct de la sediul agenţiei din Miercurea -Ciuc respectiv sediile  punctelor de lucru din judeţ.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

PĂNESCU TIBERIU