Casetă text: AGENŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc / Tel: (+40266)313423,    Fax: (+40266)312885 / Web site: harghita.anofm.ro /          E-mail: ajofm@hr.anofm.ro /
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
Furnizor acreditat de servicii sociale – Decizia nr.82 / 10.03.2011
stema                                                                                                               anofm

 

Nr.    9343        / 28.05.2014

 

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR DE LICEU , STUDII SUPERIOARE SI A INSTITUTIILOR DE INVATAMANT

 

 

            Absolventii de liceu promotia 2013-2014 se pot prezenta pentru inregistrare ca persoana in cautarea unui loc de munca ca etapa prealabila si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj in intervalul 31 mai – 29 iulie 2014 in zilele lucratoare. Potrivit prevederilor legii absolventii trebuie sa se prezinte la agentiile pentru ocupare in termen de 60 de zile de la absolvire. In cazul absolventilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile incepe pe 31 mai, avand in vedere ca conform Ordinului nr 3818/2013 al Ministrului educatiei, nationale “Cursurile claselor terminale se incheie in data de 30 mai 2014”.

In situatia in care unii tineri mai au corigente, si nu au situatia incheiata la toate materiile, acestia vor fi obligati sa se prezinte in interval de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corigenta. In acest sens adeverinta eliberata de institutia de invatamant va specifica data promovarii examenului de corigenta.

In vederea inregistrarii la agentiile de ocupare, absoventii trebuie sa prezinte :

- Act de indentitate fotocopie si original;

- Certificat de nastere fotocopie si original;

- Act de studii (adeverinta de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat dupa caz) in fotocopie si orginal. In cazul adeverintei trebuie sa rezulte ca data absolvirii anului terminal a fost 30 mai 2014;

- Adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa rezulte daca este ”apt de munca” sau nu;

- Dosar plic ;

In situatia in care un absolvent de liceu nu promoveaza examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la acesta) si acesta are dreptul sa se prezinte la agentia de ocupare cea mai apropriata in intervalul 31 mai – 29 iulie 2014

In situatia in care un absolvent promoveaza examenul de bacalaureat, acesta are in continuare obligatia de a se prezenta in intervalul 31 mai – 29 iulie 2014, deoarece el este considerat absolvent din momentul in care a finalizat anul terminal si are situatia inchisa la toate materiile.

Indemnizatia de somaj se va acorda de la data de 30 iulie 2014 in situatia in care cererea va fi inregistrata in termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (31 mai – 29 iulie 2014 ) sau de la data inregistrarii cererii de acordare a indemnizatie de somaj daca cererea este inregistrata dupa expirarea celor 10 zile , dar nu mai tarziu de 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 zile  ( maxim 29 iulie 2015 ) .

Daca absolventii aflati in una din situatiile de mai sus nu se prezinta in intervalul de 60 de zile de la absolvire (31 mai – 29 iulie 2014), ei au dreptul sa se prezinte in continuare sa se inregistreze ca persoane in cautarea unui loc de munca dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj.

Precizam ca aceste prevederi pentru absolventii de liceu sunt in concordanta cu obligatia institutiilor de invatamant de a elibera certificate de studii in termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizarii studiilor), ori pana la acea data rezultatele examenului de bacalaureat inca nu sunt cunoscute.

 In cazul absolventilor de studii superioare , termenul de 60 de zile in interiorul caruia trebuie sa se inregistreze la agentiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovarii examenului de licenta (daca persoana promoveaza examenul de licenta in termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Avand in vedere ca nimeni nu are siguranta promovarii examenului de licenta , sugeram tuturor absolventilor de studii superioare cu domiciliul in judetul Harghita sa solicite adeverinta de absolvire (chiar si fara examenul de licenta) imediat ce au finalizat cursurile si sa se inregistreze la sediul agentiilor de ocupare cele mai apropriate in interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor.

Exceptie fac acei tineri care nu au situatia incheiata la toate materiile si trebuie sa se prezinte in sesiunea de examene restante in luna septembrie, in cazul acestora termenul curge de la data promovarii examenului restant, data care trebuie precizata pe adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.

Atentie , daca examenul de licenta nu este promovat in termen de 12 luni, si persoana nu s-a inregistrat in termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana in cauza nu va mai avea dreptul la indemnizatie de somaj, dar in schimb va putea sa beneficieze de serviciile de stimulare a ocuparii fortei de munca si de formare profesionala gratuite daca se inregistreaza in evidenta AJOFM HARGHITA .

Precizam ca aceste prevederi pentru absolventii de studii superioare sunt in concordanta cu obligatia institutiilor de invatamant de a elibera certificate de studii in termen de 12 luni de la data absolvirii.

Absolventii care se inregistreaza in evidenta agentiei ca persoane in cautarea unui loc de munca si nu au un loc de munca, pot beneficia de :

- Servicii gratuite de mediere a muncii, de informare si consiliere profesionala sau de asistenta si consultant pentru inceperea unei afaceri proprii

- servicii gratuite de formare profesionala, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport in comun

- prima de incadrare ca abolvent (500 ron) daca se incadreaza in interval de 12 luni de la data absolvirii (cu exceptia absolventilor de medicina care au fost admisi in programe de rezidentiat)

- prima de incadrare daca se incadreaza la mai mult de 50 km de localitatea de domiciliu (doar daca este si beneficiar de indemnizatie de somaj) - prima de instalare daca se incadreaza in munca intr-o localitate alta decat cea de domiciliu si urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul stabil (doar daca este si beneficiar de indemnizatie de somaj si  cu exceptia absolventilor de medicina care au fost admisi in programe de rezidentiat);

De asemenea in sprijinul absolventilor agentia acorda subventii acelor angajatori care incadreaza in munca absolventi in interval de 12 luni de la absolvire (indiferent daca sunt sau beneficiari de indemnizatie de somaj), subventii care se acorda diferentiat functie de nivelul de studii :

- 500 ron/luna pentru absolventii invatamantului profesional

- 600 ron/luna pentru absolventii de liceu (cu sau fara bacalaureat) sau a absolventilor de studii superioare fara examen de licenta

- 750 ron/luna pentru absolventii de studii superioare cu examen de licenta

Subventia se acorda timp de 12 luni de la data semnarii conventiei, iar angajatorul este obligat sa nu desfaca raportul de munca din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul partilor, s.a.) timp de 18 luni;

Absolventii au posibilitatea de se programa online prin site-ul www.harghita.anofm.ro, la sectiunea <Programare absolventi> pentru depunerea cererilor de inregistrare ca persoane in cautarea unui de loc de munca, incepand cu data de 02.06.2014 , tocmai pentru a evita pierderea de timp intr-o perioada extrem de solicitanta din cauza examenelor de bacalaureat sau de licenta. Persoanele astfel programate vor avea asigurat un timp foarte mic de asteptare, fiind de asemenea rugate sa se prezinte cu 5-10 minute inainte de ora programarii, in caz contrar risca sa piarda programarea.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

DIRECTOR EXECUTIV

        

                TIBERIU PĂNESCU