Comunicat de presă final

 

                                              Miercurea Ciuc, 20 August 2012

 

  COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT     INFORMARE,CONSILIERE,ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONA LA  PENTRU    EGALITATEA DE SANSE – “INCOFOP”

 

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Dolj (CRFPA Dolj) cu sediul în Strada Brazda lui Novac, nr.31, Craiova, judetul Dolj  în parteneriat cu  AJOFM Dolj, AJOFM Harghita si AJOFM Caras-Severin a derulat în perioada 01.09.2010 – 31.08.2012 proiectul multi-regional, „ INFORMARE, CONSILIERE, ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA  PENTRU EGALITATEA DE SANSE – “INCOFOP”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare POSDRU/82/5.1/S/55544 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” şi CRFPA Dolj, în calitate de Beneficiar.

Scopul acestui proiect a fost  reducerea somajului în unele zone din ţară unde au avut loc disponibilizări mari iar rata somajului a fost depăşită cu cel mult 2 procente faţă de rata medie pe ţară prin acţiuni preventive şi corective, reducerea somajului de lunga durată prin promovarea de acţiuni integrate precum acţiuni de informare şi consiliere profesională, orientare profesională, formare profesională şi plasare.Realizarea unui grad cât mai mare de ocupare prin atragerea şi mentinerea grupului ţintă pe piaţa muncii îmbunătăţind capacitatea lui de ocupare.Creşterea calităţii şi eficienţei formării profesionale furnizate.

Activitati derulate:

Ř      managementul proiectului;

Ř      informare si publicitate;

Ř      realizarea unei pagini web (www.crfpa-dolj.ro)

Ř      achizitii publice

Ř    informarea si consilierea profesională pentru 434 şomeri;

Ř    formarea profesionala pentru un numar de 111 şomeri; 

Ř      au fost organizate, in judetul Harghita, 8 cursuri de formare profesionala pentru un numar de 111 someri, dupa cum  urmeaza:

-         Lucrator in comert - 1 curs

-         Lucrator in cresterea animalelor – 2 cursuri

-         Operator introducere, validare si prelucrare date – 2 cursuri

-         Coafor - 1 curs

-         Bucatar - 1 curs

-         Tamplar universal - 1 curs

Ř         Au fost achizitionate si amlasate 2 infochioscuri si anume: Odorheiul Secuiesc (sediul Agentiei locale a AJOFM) si Miercurea Ciuc (sediul Agentiei locale a AJOFM)

Informatii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la: Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Dolj, Strada Brazda lui Novac nr.31, Craiova, judetul Dolj, tel: 0251 406 360, fax: 0251 406 360, email: crfpadolj@yahoo.com, persoana de contact: Mihaela COTIGA Manager Proiect  sau Corina GLAVAN asistent manager sau puteti accesa site-ul nostru www.crfpa-dolj.ro.