Pentru a usura sarcina persoanelor fizice care se incadreaza in prevederile OUG 58/2010, AJOFM HARGHITA accepta depunerea declaratiilor completate semnate/stampilate (dupa caz) si scanate prin transmiterea prin e-mail pe adresa hr_conta@ajofm.anofm.ro .

In acest sens persoanele interesate vor completa, semna si stampila dupa caz cererea care se poate descarca aici si vor transmite cu prima ocazie si urmatoarele documente scanate

-         copie BI/CI titular

-         Certificat de inregistrare fiscala (acolo unde e cazul)

-         Copie dupa decizia de impunere la circa financiara (unde este inregistrata persoana cu venituri suplimentare acolo unde e cazul)

 

Transmiterea declaratiei scanate, nu exonereaza persoana in cauza de la plata contributiei datorate conform OUG 58/2010 in contul deschis la Trezoreria M-Ciuc cod Iban RO41TREZ35128210409XXXXX catre AJOFM HR Cod fiscal 11344042.

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

TIBERIU PANESCU