Casetă text: AGENŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc / Tel: (+40266)313423,       Fax: (+40266)312885 / Web site: harghita.anofm.ro /             E-mail: ajofm@hr.anofm.ro /
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
Furnizor acreditat de servicii sociale – Decizia nr.82 / 10.03.2011

                                                                                                        

Descriere: stema                                                                                                               Descriere: anofm

 

 

Nr. 6902/15.04.2014

ANUNŢ

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA organizează, în zilele de 28 şi 30 aprilie  2014 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de

inspector gradul profesional principal.

Concursul se va desfăşura la sediul agenţiei din Miercurea - Ciuc şi va consta din două probe:

-           28.04.2014 ora 900  proba scrisă;

-           30.04.2014 ora 1200interviul.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,  respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 5 ani;

- cunoştinţe de operare PC –Word, Excel – la nivel bun;

- abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, capacitate de lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de adaptare la volum mare de lucru şi diversificat, disponibilitate pentru deplasări .

 

În vederea înscrierii la concurs candidaţii vor depune, la secretariatul AJOFM Harghita, următoarele documente:

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru certificare sau în copii legalizate.

Data limită de depunere a documentelor este 22.04.2014, ora 1630.

 

Informatii suplimentare, pot fi solicitate la Compartimentul Resurse Umane la sediul  instituţiei din Miercurea-Ciuc, B-dul Fratiei nr. 2, tel 0266 313423.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

TIBERIU PANESCU

                                                                                

 

                                        

 

Casetă text: AGENŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc / Tel: (+40266)313423,                   Fax: (+40266)312885 / Web site: harghita.anofm.ro /                        E-mail: ajofm@hr.anofm.ro /
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
Furnizor acreditat de servicii sociale – Decizia nr.82 / 10.03.2011
Descriere: stema                                                                                                               Descriere: anofm

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant

inspector principal

 

 

 

1.  Legea nr. 202/2006 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Agenţiei Naţionale

     pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.116/2002 privind combaterea marginalizării sociale;

5.  Legea nr.250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  şi modificarea Legii nr.116/2002 privind combaterea marginalizării sociale;

6. Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor;

7. HG.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor;

8. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

TIBERIU PANESCU